Bijles

Nadat u zich heeft ingeschreven bij DeBijlesStudent ontvangt u per mail een contract en onze algemene voorwaarden. Nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan kunnen de bijlessen beginnen. U neemt bij ons minimaal 1 bijlesuur per week af op factuur basis. Wij geven de BijlesStudent een strippenkaart mee. Na elke bijles wordt door de leerling/ouder/voogd en de BijlesStudent een handtekening gezet. Aan het einde van de maand levert de BijlesStudent de strippenkaart bij ons in en wordt u aan het begin van de eerstvolgende maand gefactureerd.

De kosten voor de individuele bijles zijn vanaf 14,50 euro per uur incl. BTW. Wanneer de reistijd voor de student meer dan 20 minuten bedraagt zijn wij genoodzaakt per afgenomen bijles eenmalig €5,50 voorfietskosten te berekenen. Als basis voor reistijd berekening geschiedt 9292 OV dan wel Google Maps. Bij twijfel wordt uiteraard de meest voordelige weg  voor de klant aangehouden.

U kunt uw zoon of dochter inschrijven via een inschrijfformulier op de website, onder de kop: Inschrijven. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ja, het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind begeleiding nodig heeft in meerdere vakken. Wij zoeken dan een BijlesStudent die de desbetreffende vakken beheerst. Hierdoor kan uw kind optimaal profiteren van de bijles.

Alle BijlesStudenten volgen minimaal een universitaire opleiding en tonen daarmee aan dat ze de stof beheersen. Daarnaast geven ze alleen bijles in vakken waarin ze gespecialiseerd zijn. Ook hebben we in ons team een coördinator zitten die de BijlesStudenten kan helpen bij vragen over de manier van uitleg geven.

Ja, het kan een enkele keer voorkomen dat het niet klikt tussen de leerling en de BijlesStudent. In zo een geval kunt u ons gerust bellen of mailen en dan gaan wij kijken naar de juiste oplossing.

Is er een opzegtermijn? Nee, er is geen opzegtermijn. Wanneer het doel is bereikt of wanneer bijles niet meer nodig is, dan kunt u direct opzeggen per mail of per post. Wij zullen u de laatste factuur sturen van de gegeven bijlessen waarna na betaling onze samenwerking met u zal eindigen.

Huiswerk begeleiding

DeBijlesStudent biedt in het schooljaar 2016/2017 huiswerkbegeleiding aan op een zestal locaties. Wanneer uw kind moeite heeft met leren, niet de juiste planning kan maken of moeite heeft met  concentratie dan bent u bij ons aan het juiste adres. Al deze problemen zorgen dat uw kind minder zin heeft in huiswerk maken en het leren van nieuwe stof een lastige uitdaging wordt.

DeBijlesStudent begeleidt leerlingen met deze problemen en helpt in kleine groepen de leerling weer op weg. Samen met een student worden de leerlingen effectief ondersteund en geprikkeld hun studieresultaten te verbeteren . Dit gebeurt in kleine groepjes van maximaal 7 leerlingen onder begeleiding van 1 student. Leerlingen van alle niveaus zijn welkom!

U kunt uw zoon of dochter inschrijven via een inschrijfformulier op de website, onder de kop: Inschrijven. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd vrijblijvend bellen naar 070- 205 91 40.

Nadat u zich heeft ingeschreven bij DeBijlesStudent ontvangt u per email een contract en onze algemene voorwaarden. Nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan kan de huiswerkbegeleiding beginnen. U neemt bij ons minimaal 2 middagen huiswerkbegeleiding per week af op factuur basis.

Ja, wij hanteren voor de huiswerk begeleiding een opzegtermijn van een maand. Wanneer het doel is bereikt of wanneer de huiswerkbegeleiding niet meer nodig is, dan kunt u direct opzeggen per mail of per post voor de eerste van de maand. Zodra door u de laatste factuur is voldaan zal onze samenwerking eindigen.

De prijzen van onze huiswerkbegeleiding kunnen per locatie verschillen. Voor onze actuele prijzen verwijzen wij u naar onze site. Daarnaast kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met 070- 205 91 40 of mailen naar info@debijlesstudent.nl

Klachten

Wij betreuren het dat er iets is misgegaan en zullen alle inspanning en zorg betrachten om uw klacht te doen verhelpen of ons systeem te verbeteren. U kunt bellen naar Thomas Smit, 070- 205 91 40 of mailen naar info@debijlesstudent.nl

Betalen

U krijgt maandelijks achteraf per e-mail een factuur voor uw afgenomen aantal uur bijles. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. U kunt de factuur overmaken naar het IBAN nummer dat vermeld staat op de factuur onder vermelding van uw factuurnummer, naam bijlesstudent en naam leerling.

De factuur kunt u overmaken naar ons IBAN nummer NL41INGB0006088263.

Heeft u vragen ?